50 52 56 02 hoeatos@hotmail.com

Den 1. januar satte jeg nedenstående note ind på min facebook profil – med blandt andet en henvisning til nærværende hjemmeside. Jeg gentager noteteksten her, da den gælder som min årlige opdatering:

2010 var et vellykket år:

Først en tak til alle, som jeg havde både muntre og alvorlige samtaler med i årets løb.

Dernæst vil jeg i al beskedenhed henlede opmærksomheden på min hjemmeside, som jeg fik en meget kompetent hjælp til at lave. Jeg er stolt af den rolige enkelhed som præger den, ligesom farvevalget signalerer emnet filosofi i min aftapning. URL’en er angivet her på Facebook under mine oplysninger, men gå ind og kig: www.filosofien.dk.

I juli i Stokholm var det en meget stor oplevelse for mig som bestyrelsesmedlem i Den Republikanske Grundlovsbevægelse at deltage i skabelsen af en europæisk republikansk bevægelse. Vores svenske værter havde lavet et fremragende arrangement.

Argumenter for republikken kan man finde i min artikel Kampen for en Republik på vores hjemmeside www.drgb.dk (søg på mit navn). På hjemmesiden kan man også finde nyhedsbrevet fra juli 2010, hvor har jeg skrevet udførligt om min begejstring. I korthed handler det om, at jeg ofte, siden jeg som 13årig blev republikaner, har følt mig som en lille dreng, der forgæves forsøger at påpege monarkiets nøgenhed. MEN i Stokholm var jeg pludselig omgivet af venlige,

veluddannede, velformulerede og oprigtigt OVERBEVISTE republikanere fra mange lande!

Det har været en glæde og en succes for mig at kunne levere nogle Fysik/Kemi artikler til online forlaget www.clioonline.dk.

Jeg oplever, at en række af de ting jeg som formand for beboerrepræsentationen stilfærdigt har insisteret på overfor vores administrator, faktisk bliver ordnet. Jeg er meget taknemmelig for den elskværdige tillid, som beboerne viser mig.

Tillid var det også, da mine kolleger på årets sidste lærermøde den 6. december valgte mig til arbejdsmiljørepræsentant. Jeg ser frem til at leve op til denne tillid. Mit arbejde som grundfagslærer i naturfag og samfundsfag på TEC’s VVS afdeling i Gladsaxe er udfordrende, men det er også meget meningsfyldt. Så jeg vil styrket i min nye position som arbejdsmiljørepræsentant søge fornyet arbejdsglæde ved at gøre det, som situationen kræver af mig. I 2011 vil jeg…

…GØRE EN DYD AF NØDVENDIGHEDEN