50 52 56 02 hoeatos@hotmail.com

Tekster fra filosofien.dk’s sider

Livfulde foredrag og debatoplæg

Jeg holder foredrag. Foredrag med indføling, nerve og kant.

Foredragene er seriøse, men afvikles altid med et glimt i øjet, i en veloplagt munter atmosfære.

Mine emner er oftest filosofiske eller pædagogiske, men jeg giver mig også af med oplæg om aktuelle politiske begivenheder.

Målrettede foredrag og debatter

Med en passende tidsfrist  udvikler eller tilretter jeg  gerne foredrag til et bestemt publikum eller en speciel anledning.

Desuden er jeg en effektiv ordstyrer under debatter.

Skarp og provokerende

Jeg viger ikke tilbage for skarpe problemstillinger og provokerende udsagn og angriber gerne, hvad jeg opfatter som populære misforståelser, ikke mindst når det handler om skole og undervisning.

Omvendt forsvarer jeg – uden politisk konservatisme – gerne filosofisk tankegods af lidt ældre dato. Især er jeg fascineret af den græsk romerske antik, som for mig er vores store fortælling.

Jeg har en uformel tilgang og kan komme i dialog med alle slags mennesker.

Kontakt mig og fortæl, hvilken historie vil I høre.

 

Er du træt af golde, gustne overlæg og smålige politiske petitesser?

Måske tænker du: Hvor blev oplysningstidens store idéer af?

Hør om:

Oplysningstænkeren Thomas Paine (1737 – 1809)

 • Den engelske oprører, der regnes blandt USA’s Founding Fathers.
 • Den internationale aktivist, der var medlem af den franske nationalforsamling under revolution.
 • Den republikanske rebel, der risikerede sit eget liv i forsøget på at redde en konges

Politikeren og manden med den enestående integritet, der trods sin beskedne herkomst, donerede en personligt indtjent formue til den amerikanske kamp for uafhængighed. Men mest af alt filosoffen og forfatteren, hvis pen for alvor udbredte tankerne om frihed og lige rettigheder.

 • Hvordan styrer man sit eget liv myndigt i et moderne hav af forvirrende signaler?
 • Hvornår er man et godt menneske?
 • Hvad skal fylde tilværelsen?

Det handler om dannelse

Dannelse kan føres tilbage til det oldgræske Paideia, men har i vores sprogbrug især rødder tilbage til den tyske nyhumanisme og dens forståelse af antikken.

Dannelse er for alle mennesker og handler om at overskride sig selv for at blive medlem af et fællesskab. Det sidste er ganske forskelligt fra en mere mekanisk og selvcentreret selvrealisering.

Til dannelse hører den viden, der kaldes almen dannelse, men viden udgør ikke i sig selv dannelse. Etikette er kun en lille del af dannelsen, mens etik er dens grundlag.

Er selvopofrelse nødvendig for at kunne kalde sig et godt menneske, eller bliver der også plads til ens egne behov?

Hvordan undgår man, at ligegyldige data og trivielle konflikter fylder tilværelsen, så der ikke bliver plads til stjernestunder og latter.

Nydelsens filosofi

Har man lov, bare fordi man har lyst?

Eller har man bare lov at have lyst?

Er lykken vilde fester eller stille liv?

 

Nydelse i dit liv

Bliv opløftet af historien om den store græske tænker Epikur, hans stilfærdige nydelsesfilosofi,  hans forgængere de ”vilde” hedonister og hans modstandere stoikerne.

Men hør også den smukke fortælling om historiens langsomme æresoprejsning til ham efter de tidlige kristnes voldsomme fordrejning og fordømmelse af hans tanker.

Bliv ikke mindst inspireret til overvejelser om nydelsens plads i dit eget liv.

 • Hvornår ved man noget?
 • Hvordan er vores viden om tingene?
 • Skal undervisere udvikle egenskaber eller kundskaber hos de underviste?

Fra Platon til Popper.

 •  Hvordan så den antikke atommodel ud?
 •  Hvordan opstod denne model?
 •  Hvordan genopstod atommodellen?

Fra før Sokrates

Den atommodel, der efter en “pause” på 2000 år blev genoptaget tidligt i 1800 tallet, er – som fysikken selv – et barn af den græske filosofi.

Den atommodel, vi kender fra Demokrit -og  som han har fra sin læremester Leukippos – var et resultat af de førsokratiske tænkeres overvejelser om væren. Man var optaget af at finde noget stabilt i en fluktuerende verden.

Fra Epikur til Niels Bohr

Efter Athens klassiske periode genoptager Epikur omkring 300 f.kr. atomteorien, men bruger den mest til sit etiske projekt: den materialistiske hedonismefilosofi. Hvilket omkring år nul er dokumenteret hos den romerske digter Lukrets.

Ideen om stoffet som opdelt i atomer overvintrer ved at blive nævnt i forskellige lærde værker, men først da den britiske kemiker John Dalton tidligt i 1800-tallet  bruger den meget konkret til at opstille simple molekylemodeller, begynder den moderne atomteoris historie.

Den historie afrundes med Niels Bohrs atommodel i begyndelsen af 1900-tallet.

Jeg driver ikke virksomhed med CVR. nummer, moms etc., og aktiviteten her kommer ikke i vejen for mit arbejde som lønmodtager,men jeg tager honorar (B-indkomst), medmindre der er tale om et samtalebidrag hos en frivillig organisation.

Honorarets størrelse taler vi om.

Jeg så dagens lys i vinteren 1956 på hospitalet i Holstebro, hvor jeg også voksede op og gennemførte 12 års skolegang.

Som ung i de sene halvfjerdsere skiftede jeg universitetsstudier, som andre skifter skjorte, og endte med en karriere i EDB-branchen. Men siden begyndelsen af halvfemserne har jeg arbejdet mig ind i undervisningsbranchen. I 1998 blev jeg folkeskolelærer og i 2009 Cand. Pæd.

Jeg har en veludviklet indlevelsesevne og villighed til at lytte. Det betyder blandt andet, at jeg har antenner for næsten ethvert emne.

Uanset om det gælder smalltalk, dybsindige personlige samtaler eller samtaler om meget abstrakte emner, er jeg en dynamisk samtalepartner.

Jeg kan meget hurtigt sætte mig ind i komplekse sammenhænge og videreformidle dem på en enkel og letforståelig måde og altid  i øjenhøjde.

Ikke sjældent er jeg i stand til at lokke en mild og afvæbnende latter frem i forsamlingen.

 

Fremtiden

Arbejde med foredrag, skriftlig formidling, pædagogisk filosofi samt skoleudvikling og undervisning.

 

VUC Lyngby 2014

Undervisning i matematik, engelsk og dansk på udskolingsniveau. Eksamination af engelskhold sommer 2014.

Københavns Ungdomsskole 2013

Undervisning i fysik og matematik på udskolingsniveau.

TEC 2007 – 2012

På TEC indgik jeg udover min daglige undervisning i en række samarbejder:

Arbejdsmiljøorganisationen, da jeg var arbejdsmiljørepræsentant fra 2010 og frem

 • Vejledning af kolleger som tog Pædagogisk Diplom
 • Udviklingsgrupper herunder udarbejdelse af ordensregler, og  overordnede pædagogiske retningslinjer for afdelingen
 • Som teamkoordinator for mit team og
 • Som eksaminator og censor, da jeg i forbindelse med undervisningen varetog eksamination primært i naturfag men også lejlighedsvis engelsk, matematik og dansk. Denne funktion indebar et ret omfattende samarbejde med lærere fra andre skoler.

Selve undervisningen indbefattede:

 • Matematik på f, e og d niveau
 • Dansk på f niveau
 • Engelsk på f og e niveau
 • Samfundsfag på f niveau
 • Naturfag på f og e niveau

DPU 2004 – 2009 studium cand.pæd.

Studiet af pædagogisk filosofi inkluderede en omfattende gennemgang af pædagogiske ideers historie og gennemgang af aktuelle strømninger.  Mit speciale handlede om oldtidsfilosoffen Epikur. Jeg skrev også opgaver om Platons etik, Poppers kritik af essentialismen. Min mest praksisorienterede opgave handlede om Klafkis dannelsesbegreb og det eksemplariske undervisningsprincip. Jeg var desuden medlem af studienævnet og de studerendes råd i to perioder

Arbejde på folkeskoler 1998 – 2004

Udover en grundlæggende – og uvurderlig – træning i at undervise vil jeg især fremhæve, at jeg et par gange her ført til eksamen i matematik og fysik/kemi 

KDAS  1994 – 1998 studium Læreruddannelse

Jeg blev linjefagslærer i fysik/kemi og matematik, men i princippet også generalist. Jeg deltog også på seminariet i politisk og organisatorisk arbejde.

Arbejde i IT branchen 1881 – 1994

Jeg er ikke længere IT professional, men min EDB-assistent uddannelse fra 1881 er med til at gøre mig til en habil bruger af både Windows og Mac sstemer. Ligesom jeg føler mig klar til at sætte mig omhyggeligt ind i et nyere it systemer.

Organisatoriske erfaringer i min fritid

2006 – 2008

Medlem af studienævnet på DPU

2006 – 2008

Medlem af De Studerendes Råd på DPU

2008 – 2009

Medlem af LLO’s bestyrelse i hovedstaden

2008 –

Formand for Beboerrepræsentationen i Søborggaard

2001 –

Medlem af bestyrelsen i Pædagogisk Filosofisk Forening

Andet

I 2010 skrev jeg en række artikler til en online lærebog i fysik/kemi for folkeskolen.

Min ven historikeren Nina Søndergaard har et alternativt blik på Københavns historie, og det vil hun gerne dele med dig:

www.nerdtours.dk