Forside

Bog og foredrag om disciplin og lærerens rolle i undervisningssituationen

Viggo skrev i 2015 bogen  “Kampen om klasseværelset – Disciplin er kærlighed”, hvor han tager læserne med på en personlig rejse, der begynder i en meningsløst autoritær og uvenlig skole i 1960’erne og slutter med et opgør med Laissez-faire pædagogikkens indtog i skolesystemet siden dengang. Herom udtaler professor i specialpædagogik, Niels Egelund:

“Som noget ganske nyt i debatten gør Viggo Smitt i “Kampen om  Klasseværelset”  op med myten om, at læreren helt alene skal skabe sin autoritet. Den helt nødvendige disciplin skal i stedetopnås ved, at eleverne får lært en passende skole-adfærd, som skal gælde i alle timer. Samtidig skal lærerne have massiv opbakning til en meget enkel form for klasseledelse.”                                       

GRATIS. Skriv til mig og min bog ‘Kampen om klasseværelset – Disciplin er kærlighed’ tilsendt gratis som PDF.

Om foredraget:

Kan vi forvente, at en moderne skolelærer skal være en direkte krydsning mellem supermand, Buddha og Jesus selv? At det skal bero på lærerens karisma, om han eller hun er i stand til at skabe et miljø, hvor eleverne spiller med? Hvor de lytter, engagerer sig og i sidste ende tilegner sig de kompetencer, vi forbinder med dannede og kritisk tænkende unge mennesker.

Læs mere

Ved cand. pæd. Viggo Smitt